Predmet zajema 2 šolski uri teorije.

Teoretična predavanja:

  • Zakoni in pravilniki v gasilstvu
    • Zakon o gasilstvu
    • Pravilnik o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti operativnih gasilcev
    • Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

Vsebina 2 - Predmet

Expand All