Predmet zajema 2 šolski uri teorije.

Zakoni in pravilniki v gasilstvu

  • Zakon o gasilstvu
  • Pravilnik o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti operativnih gasilcev
  • Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

Vsebina 2 - Predmet

Expand All