Gasilski znak, oznake činov in položajnih funkcij v prostovoljnem gasilstvu (VG)

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah določa vrste in obliko gasilskih uniform, ureja nošenje uniform, določa oznake in čine gasilcev, osebno in skupinsko zaščitno opremo ter obliko in vsebino gasilskih izkaznic.

 • Gasilska uniforma (oblačila):

Gasilci imajo pravico in dolžnost nositi gasilsko uniformo in oznake določene s tem pravilnikom pri opravljanju gasilske službe ter dejavnosti gasilskih organizacij. Gasilsko uniformo lahko nosijo tudi na poti na in iz dela ter na posvetovanjih, sestankih, vajah oziroma povsod tam, kjer predstavljajo gasilce, svojo gasilsko enoto ali gasilsko organizacijo. Gasilci lahko nosijo gasilske uniforme tudi ob državnih, pokrajinskih in občinskih oziroma z njimi izenačenih slovesnostih.

Gasilske uniforme prostovoljnih gasilcev so:

 • gasilska uniforma;

Gasilska uniforma prostovoljnih gasilcev je temnomodre barve. Gasilsko uniformo prostovoljnih gasilcev sestavljajo kapa šapka, suknjič, hlače, srajca z dolgimi in kratkimi rokavi, pulover, plašč ali bunda, kravata, čevlji, rokavice, nogavice, paradni in gasilski pas za hlače. Gasilsko uniformo prostovoljnih gasilk sestavljajo klobuk, suknjič, krilo in hlače, srajca, plašč ali bunda, čevlji, rokavice in hlačne nogavice. Prostovoljni gasilci nosijo gasilsko uniformo v skladu s pravili gasilske službe.

 • delovna obleka;

Delovna obleka je po kroju prilagojena prostovoljnim gasilcem in gasilkam in jo sestavljajo kapa, bluza, hlače, srajca z dolgimi rokavi, pulover, gasilska bunda, nogavice, delovne rokavice, čevlji ali škornji in gasilski pas za hlače. Prostovoljni gasilci nosijo delovno obleko v skladu s pravili gasilske službe.

 • gasilska zaščitna obleka ter druga zaščitna in reševalna oprema.

Zaščitna in reševalna oprema obsega osebno zaščitno opremo, ki je namenjena osebni zaščiti gasilca in skupno zaščitno opremo, ki je namenjena dodatni zaščiti gasilca pri gasilskih intervencijah. Zaščitna in reševalna oprema se uporablja tudi pri praktičnem izobraževanju, usposabljanju in urjenju.

Osebno zaščitno opremo sestavljajo gasilska zaščitna obleka, gasilska čelada, gasilski škornji ali visoki čevlji, gasilske zaščitne rokavice, gasilski delovni pas, gasilska sekirica in gasilska piščalka. Gasilska zaščitna obleka je praviloma temno modre, črne ali umazano rumene barve.

Skupno zaščitno opremo sestavljajo zaščitna obleka pred visoko temperaturo, zaščitna obleka pred kemičnimi snovmi, zaščitna obleka pred radioaktivnimi snovmi, zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi, hlačni ščitnik za zaščito nog in reševalna vrv.

 

 • Oznake in čini prostovoljnih gasilcev:

Pri opravljanju gasilske službe se prostovoljni gasilci izkazujejo z znakom prostovoljnega gasilca, ki ga nosijo na kapi, oznako pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu, gasilski zvezi in Gasilski zvezi Slovenije, čini, položajnimi oznakami, oznakami specialnosti in oznakami večletnega opravljanja gasilske službe.

 • Gasilski znak:

Gasilski znak sestavlja gasilska čelada obrnjena v levo, za katero sta prekrižana stilizirana plamenica in gasilska sekirica.

 

 • Znak prostovoljnega gasilca:

Znak prostovoljnega gasilca označuje prostovoljnega gasilca, člana prostovoljnega gasilskega društva, ki se vključuje preko gasilskih zvez v Gasilsko zvezo Slovenije. Znak prostovoljnega gasilca obsega gasilski znak, ki je elipsasto obdan z vencem lipovih listov. Za gasilskim znakom je slovenska zastava.

 • Oznaka pripadnosti:

Oznaka pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu, gasilski zvezi in Gasilski zvezi Slovenije je izdelana kot našitek v obliki ščita in se nosi na levem rokavu gasilske uniforme in delovne obleke. Znotraj oznake je ime prostovoljnega gasilskega društva, grb občine ali poseben znak, ime občine, pod znakom pa je polkrožni trak z imenom gasilske zveze.

Oznaka pripadnosti Gasilski zvezi Slovenije je v obliki ščita kot oznaka pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu in zvezi. Oznaka pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu ima obrobo rdeče, gasilske zveze obrobo srebrne in Gasilske zveze Slovenije obrobo zlate barve. Gasilski veterani nosijo na spodnjim robom levega rokava oznako gasilskega veterana v obliki dveh polkrožnih lovorjevih vejic.

 • Čini prostovoljnih gasilcev:

Čini označujejo položaj gasilca v hierarhiji članov gasilske organizacije. Čin označuje stopnjo skupne usposobljenosti gasilca glede na njegovo splošno izobrazbo, strokovno usposobljenost, dolžino gasilske službe ter sposobnost v hierarhiji gasilske organizacije.

Čini prostovoljnih gasilcev so:

– gasilec (G); gasilec I. stopnje (G I.); gasilec II. stopnje (G II.);

– višji gasilec (VG); višji gasilec I. stopnje (VG I.); višji gasilec II. stopnje (VG II.);

– nižji gasilski častnik (NGČ); nižji gasilski častnik I. stopnje (NGČ I.); nižji gasilski častnik II. stopnje (NGČ II.);

– gasilski častnik (GČ); gasilski častnik I. stopnje (GČ I.); gasilski častnik II. stopnje (GČ II.);

– višji gasilski častnik (VGČ); višji gasilski častnik I. stopnje (VGČ I.); višji gasilski častnik II. stopnje (VGČ II.);

– visoki gasilski častnik (VKGČ); visoki gasilski častnik I. stopnje (VKGČ I.); visoki gasilski častnik II. stopnje (VKGČ II.).

Na organizacijsko preventivnem področju so naslednji čini:

– višji gasilski častnik organizacijske smeri (VGČ ORG); višji gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VGČ ORG I.); višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje(VGČ ORG II.);

– visoki gasilski častnik organizacijske smeri (VKGČ ORG); visoki gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VKGČ ORG I.); visoki gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje (VKGČ ORG II.).

Posebej se označujejo tudi pionirji, mladinci in gasilci pripravniki. Čine prostovoljnih gasilcev in gasilcev pripravnikov se označuje s podlago modre barve, z rdečo ali srebrno obrobo, prečnimi trakovi in ustreznim številom plamenic v rdeči barvi. Na podoben način se označijo pionirji in mladinci, pri čemer podlage niso obrobljene, oznake pa so le s prečnimi trakovi oranžne barve.

Oznake činov nižjih gasilskih častnikov so na podlagi modre barve s srebrno obrobo s prečnim trakom in plamenicami srebrne barve.

Oznake činov gasilskih častnikov so na podlagi modre barve, obrobo rumene barve s prečnim trakom in ustreznim številom plamenic rumene barve.

Oznake činov višjih gasilskih častnikov in visokih gasilskih častnikov so na podlagi modre barve z obrobo v rumeni barvi za višje gasilske častnike in zlati barvi za visoke gasilske častnike, s prečnimi trakovi na katerih so lipovi listi in ustrezno število plamenic v rumeni barvi za višje gasilske častnike in zlati barvi za visoke gasilske častnike. Lipovi listi na činih višjih gasilskih častnikov so bele barve. Na enak način se označujejo čini višjih in visokih gasilskih častnikov organizacijske smeri s tem, da so plamenice in lipovi listi srebrne barve.

Oznake gasilskih činov prostovoljnih gasilcev se nosijo na naramnikih na gasilski uniformi, delovni obleki, dežnem plašču in gasilski srajci.

 

 • Položajne oznake prostovoljnih gasilcev:

Položaj je določena dolžnost ali funkcija v hierarhiji prostovoljne gasilske organizacije. Položajna oznaka označuje položaj gasilca v gasilski organizaciji glede na njegovo funkcionalno ali organizacijsko dolžnost.

Prostovoljni gasilci nosijo oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog in oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog.

Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog so: gasilec, operativni gasilec, desetar, vodnik in podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva, poveljnik sektorja, občinski podpoveljnik, občinski poveljnik, član poveljstva gasilske zveze, podpoveljnik gasilske zveze, poveljnik gasilske zveze, regijski poveljnik, pomočnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Posebej se označuje tudi desetar pri pionirjih in mladincih.

Oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog so: član upravnega odbora in član drugih voljenih organov prostovoljnega gasilskega društva, podpredsednik in tajnik prostovoljnega gasilskega društva, predsednik prostovoljnega gasilskega društva, član predsedstva gasilske zveze in drugih voljenih organov gasilske zveze, podpredsednik in tajnik gasilske zveze, predsednik gasilske zveze, član predsedstva Gasilske zveze Slovenije in drugih voljenih organov Gasilske zveze Slovenije, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog iz drugega in organizacijskih nalog, so v obliki romboida in se nosijo na gasilski uniformi na ovratniku, na delovni in gasilski zaščitni obleki pa v obliki romboida ob levem žepu.

Položajni oznaki častnega poveljnika ali častnega predsednika sta podobni položajni oznaki poveljnika oziroma položajni oznaki predsednika s tem, da imata položajni oznaki dvojni rob v barvi obrobe znaka.

 

 • Oznake specialnosti prostovoljnih gasilcev:

Z oznakami specialnosti se označuje posebno usposobljenost prostovoljnih gasilcev. Oznake specialnosti so v obliki pokončnega pravokotnika z zaobljenimi robovi ter stilizirano oznako, ki nakazuje na specialnost.

 

 • Oznaka za leta gasilske službe:

Za večletno opravljanje gasilske službe prostovoljni gasilci nosijo oznake za 10 let, 20 let, 30 let in 40 let opravljanja gasilske službe. Oznaka ima obliko dveh lovorovih vejic med katerimi je v krogu vpisana številka, ki označuje leta opravljanja gasilske službe. Oznaka za 10 let je bronaste, za 20 let srebrne in za 30 ter 40 let zlate barve.

Oznaka za večletno opravljanje gasilske službe se nosi na levem zgornjem žepu gasilske uniforme.

 

 • Gasilska izkaznica:

Gasilska izkaznica je izdelana kot plastična kartica velikosti 8,6 x 5,4 cm v skladu s standardom ISO/IEC 7810. Na izkaznici je fotografija, identifikacijska številka ter osnovni podatki o imetniku izkaznice. Izkaznica je opremljena z magnetnim zapisom ali čipom na katerem so zapisani osnovni podatki imetnika v skladu z Zakonom o gasilstvu.

Gasilska izkaznica se izda kot izkaznica prostovoljnega gasilca in jo izdaja Gasilska zveza Slovenije.