Administracija v gasilstvu (VG)

Administracija v gasilski organizaciji zajema obsežen sklop opravil:

  • evidenca osebnih podatkov;
  • vodenje zapisnikov;
  • pisanje kronike;
  • vodenje blagajniškega poslovanja;
  • delovodniki in korespondenca;
  • statistika;
  • vodenje inventure;
  • druga administracija.

 

Administracija mnogokrat zajema tudi opravila, ki obravnavajo osebne podatke. To pa je področje, ki je zakonsko opredeljeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Zato je Gasilska zveza Slovenije izdala poseben Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije.

S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v prostovoljnih gasilskih društvih in v gasilskih zvezah z namenom, da se prepreči nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posedovanje osebnih podatkov.

Vsi upravičeni uporabniki, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z določili 21. in 22. člena Zakona o gasilstvu

Odgovorna oseba, ki sprejema pristopne izjave kandidatov za člana v prostovoljnem gasilskem društvu, lahko preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali ustrezno javno listino kandidata za člana.

Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov sta odgovorna predsednik in poveljnik v prostovoljnem gasilskem društvu, predsednik in poveljnik v gasilski zvezi ter predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije v Gasilski zvezi Slovenije