Definicija gasilstva (VG)

V namen kar se da nazorne opredelitve gasilstva je že v enem od uvodnih členov v Zakonu o gasilstvu (ZGas) omenjena sledeča definicija gasilstva:

  • Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država.
  • Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene praviloma brezplačno. 

Definicija nam tako zelo natančno opredeli gasilstvo kot obvezno službo (organizirana je povsod), kot lokalno službo (obveznost organizacije lokalnih skupnosti, to je posamičnih občin), kot javno službo (nikakor ne more biti organizirana v zasebnem sektorju) in je humanitarna dejavnost (človeka vredno delovanje, človekoljubnost, dobrodelnost).