Naloge gasilstva (VG)

Slovenske gasilske organizacije opravljajo štiri glavne naloge, ki so natančno opredeljene v Zakonu u gasilstvu (ZGas). Pavšalni pogled na opredeljene naloge lahko asociativno poveže opredeljene naloge z zakonodajo, katera zadeva gasilske organizacije.

Gasilske organizacije tako opravljajo naloge:

  • gašenja in reševanja ob požarih,
  • druge, zlasti preventivne naloge varstva pred požarom,
  • določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter
  • določene storitve.

Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne dejavnosti.