Zgodovina gasilstva (VG)

Gasilska organizacija je ena najstarejši organizacij na slovenskem. Sama organiziranost gasilstva, oziroma neke vrste sil za zaščito in reševanje pa sega že v čas pred našim štetjem.

Tako bi lahko zgodovina gasilstva v Sloveniji na kratko opredelili v sledečih alinejah:

 • Ena najstarejši javnih služb (pr. n. št.);
 • Prostovoljno gasilstvo se razvije v 1. stoletju (tudi v naši krajih);
 • 18. september 1869, prvo organizirano gasilsko društvo v Sloveniji (Metlika);
 • Ustanavljanje: Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, Štajerska deželna gasilska zveza , Deželna zvezo gasilskih društev na Kranjskem;
 • Leta 1933 so se ustanavljale gasilske župe;
 • Po drugi svetovni vojni je bila organizirana prostovoljna krajevna gasilska milica, gasilska milica v podjetjih in tudi poklicna gasilska milica v Ljubljani;
 • Leta 1948 je bil sprejet Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, ki je opredeljeval vlogo in položaj gasilske okrajne in mestne gasilske zveze;
 • Ustanovna skupščina Gasilske zveze LRS je bila 2. oktobra 1949 v Ljubljani;
 • Leta 1992 je bila Gasilska zveza Slovenije vključena v CTIF (Mednarodni tehnični komite za preprečevanje in gašenje ognja);
 • Po letu 1995 pričele so se ustanavljati nove gasilske zveze in se preimenovale v Gasilske zveze. Tedaj je nastalo 62 gasilskih zvez, ki so se z leta v leto tudi povečevale;
 • Danes je v Sloveniji 116 gasilskih zvez v katerih deluje 1295 prostovoljnih gasilskih društev in 68 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev. V gasilska društva je vključeno preko 133.000 članov.