Predmet zajema 6 ur teorije.

Teoretična predavanja:

  • Organiziranost in razvoj gasilstva
  • Pravna ureditev gasilstva v Sloveniji
  • Varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji (pravna ureditev)
  • Nacionalni sistem načrtovanja in izvajanja ukrepov varstva pred požarom
  • Upravna organiziranost varstva pred požarom
  • Financiranje varstva pred požarom