Tečaj za gasilca pripravnika.

Predmet 5 šolskih ur teorije

Definicija gasilstva
Naloge gasilstva
Zakonodaja in zakoni v gasilstvu
 Zakon o društvih
 Zakon o gasilstvu
 Pravila gasilske službe
 Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
 Statut društva
Organiziranost gasilskih organizacij
Gasilske oznake, čini in funkcije
Naloge lokalnih skupnosti
Pravilniki v gasilstvu
Zgodovina gasilstva