fbpx

Visokotlačne dvižne blazine

Visokotlačne dvižne blazine so namenjene za dvig in premik bremen. Zaradi svoje konstrukcije omogočajo dvige različnih oblik bremen.

Sestavljene so iz večslojne gume ter dodatnimi materiali: Aramid, Kevlar, starejše blazine pa so imele nameščene jeklenice

Delovni tlaki: 8 bar 10 bar 12 bar

Različni proizvajalci ponujajo različne delovne tlake. Dvižne blazine in dodatna oprema (krmilne enote, cevi, ipd.) se po predpisih EN morajo izvesti tako, da se različna oprema med sabo ne more pomešati. Kar pomeni, da delovne blazine z delovnim tlakom 8 bar, ni možno uporabljati z krmilno enoto za 10 ali 12 barov. Proizvajalci so to dosegli z uporabo različnih pnevmatskih spojkah na dvižnih blazinah in ceveh.

Višina dviga: do 100 cm pri uporabi dveh blazin ena na drugi

Življenjska doba: določeno s strani proizvajalca od 10 do 15 let pod pogojem pravilnega vzdrževanja in pregledov določenih s strani proizvajalca.

Komplet sestavljajo: Regulator zraka 200/300 bar (nameščen na tlačno posodo za stisnjen zrak), krmilno enoto za dve dvižni blazini, pnevmatske cevi za dovod zraka do dvižnih blazin ter različne dimenzije dvižnih blazin.

Sila dviga: do 120.000 kg pri uporabi ene dvižne blazine oz. pri uporabi dveh blazin ena na drugi. Ko uporabljamo dve blazini vzporedno pa lahko dosežemo tudi višje sile dviga (pri tej postavitvi se sile seštevajo).

Pri tej postavitvi dvižnih blazin se sile dviga seštevajo (npr.: 40 ton + 40 ton )

Pri tej postavitvi dvižnih blazina se sile dviga omejijo na najmanjšo zmogljivost (npr.: 40 ton in 10 ton = sila dviga znaša 10 ton)

Za doseganje optimalne sile dviga, je priporočljivo, da se pri postavitvi dvižnih blazin poskuša maksimalno omejiti odmik blazine od bremena. Večja kot je površina naleganja, večja je nosilnost dvižne blazine. Bolj kot se dvižna blazina oblikuje v nepravilno žogo, bolj se površina zmanjšuje posledično se zmanjšuje dvižna sila.

Dvižne blazine je potrebno zaščititi pred ostrimi deli oziroma predmeti, ki bi lahko pod obremenitvijo poškodovali površino dvižnih blazin. Najboljša zaščita je les oziroma lesene plošče ali pa plošče iz umetne mase (plastike ipd.).

Uporabljamo jih lahko v različnih kombinacijah: ena dvižna blazina, dve dvižne blazini vzporedno ter dve dvižni blazini ena na drugi. Pri uporabi blazin vzporedno lahko uporabljamo blazine različnih ali enakih zmogljivosti. Upoštevati je potrebno, da pri uporabi različnih dimenzij dvižnih blazin imamo različne sile dviga ter različne višine dviga. Ko uporabljamo dve blazini ena na drugi pa je potrebno upoštevati sledeče: Največ je dovoljeno uporabiti dve dvižni blazini ena na drugi! V kolikor bi uporabili tri blazine, bi pri dvigu pod obremenitvijo, sredinska blazina izpadla ter breme se lahko poruši na nas ali na poškodovance! Pri uporabi dveh blazin ena na drugi, lahko tudi uporabimo dve različni dimenziji blazin. Pri tem velja pravilo, da se največja blazina namesti kot spodnja. Pri dvigu pa se vedno naprej obremeni spodnja blazina do nekje 3/4 ter nato zgornja blazina, sila dviga v tej postavitvi se ne seštevajo temveč velja pravilo najšibkejšega člena – dvig je omejen na zmogljivost najmanjše blazine. Višina dviga in sila dviga je odvisna od dimenzije blazin.