Tečaj za gasilca pripravnika

Predmet zajema 3 šolske ure teorije

Komunikacija v medijih
Kodeks etike slovenskega gasilstva
Splošno o motivaciji
 Motivi za prostovoljno delo gasilca
 Potrebe in vrednote gasilca in gasilske organizacije
Obvladovanje stresa
 Stresorji pri gasilskem delu
 Prepoznavanje znakov stresa
Travmatski dogodki in posttravmatska stresna motnja
 Možni travmatski dogodki