Tečaj za operativnega gasilca

Predmet zajema 5 šolskih ur teorije

Gorenje in požar
Pogoji za gorenje – požarni tetraeder
Vzroki požarov
Požarni razredi
Samovžigi
Produkti gorenja in njihove nevarnosti za gasilca
Eksplozije
Faze požara
Dinamika razvoja požara v prostoru in na prostem v odvisnosti od pogojev za gorenje
Požarni preskok in povratni ogenj
Gašenje
Gasilna sredstva
Gasilni učinki gasilnih sredstev
Nevarne snovi
Označevanje nevarnih snovi
Nesreča z nevarno snovjo
Osebna in skupna zaščitna sredstva gasilcev pri nesrečah z nevarno snovjo