Predmet zajema 4 ure teorije.

Teoretična predavanja:

 • Temperature plamenišča, gorišča in vnetišča
 • Parni tlak
 • Agregatno stanje snovi
 • Fizikalno-kemijske lastnosti in zgradba snovi
 • Prenos toplote pri požarih
 • Vrste vodnih curkov in njihov pomen za učinkovito gašenje
 • Eksplozijsko območje, spodnja in zgornja eksplozijska meja v eksplozivni plinski mešanici
 • Značilne skupine kemijskih snovi
 • Označevanje nevarnih snovi
 • Označevanje nevarnih snovi v transportu
 • Osnove PIRS postopka