Predmet zajema 2 uri teorije in 2 uri praktičnih vaj.

Teoretična predavanja:

  • Tehnični požarni ukrepi
    • Sistemi za odkrivanje, javljanje in alarmiranje ter prenos podatkov
    • Naprave za gašenje
    • Elementi objektov in naprave za omejevanje širjenja požara

Praktične vaje:

  • Izvajanje informativnih meritev zunanjega in/ali notranjega hidrantnega omrežja

Vsebina 2 - Predmet

Expand All