Dostopi za gasilce (VG)

Pomemben gradbeni ukrep je tudi zagotavljanje dostopov za gasilce do zgradbe, v kateri gori, saj se lahko le na ta način docela izkoristi moštvo in opremo, v nekaterih primerih (npr. uporaba avtolestve) pa je to nujen pogoj za izvedbo določenega opravila (reševanje, izvedba napada).

Tehnična smernica »Požarna varnost v stavbah« vpeljuje obvezo po uporabi prevzetega standarda SIST DIN 14090: Površine za gasilce ob zgradbi. 

Ta standard pozna naslednjo razdelitev dostopov za gasilce:

  • dostopne poti za gasilce (omogočajo peš dostop do objekta);
  • dovozne poti (omogočajo dovoz vozil in opreme do zgradbe od glavne ceste);
  • postavitvene površine (potrebne povsod tam, kjer je predvideno reševanje z napravami za reševanje z višin);
  • delovne površine (namenjene za uporabo opreme iz vozil, npr. za vozilom mora biti dovolj prostora, da se spusti s strehe trodelna lestev).

Standard ureja samo oblike in lastnosti površin okrog zgradbe, ne pa tudi, koliko mora biti takšnih površin okrog posamezne zgradbe. % dostopnosti opredeljuje tehnična smernica, je pa odvisen predvsem od velikosti zgradbe.