Gradbeni materiali (VG)

Za poznavanje delovanja t.i. gradbenih ukrepov za preprečevanje širjenja požara je najprej potrebno poznati osnovne gradnike – materiale, iz katerih so izdelani posamezni gradbeni elementi, hkrati pa je poznavanje materialov (tako negorljivih kot gorljivih) ključnega pomena pri ocenjevanju nevarnosti na sami intervenciji. To je pomembno zaradi nevarnosti širjenja požara, zrušitve dela objekta, ocene  nakopičene energije, ki se še lahko vžge, izbire ustreznega gasilnega sredstva in potrebnih količin teh sredstev.

Gradbene materiale v osnovi delimo na:

 1. a) negorljive gradbene materiale – ne vsebujejo organskih snovi
 • se ne morejo vžgati;
 • ne prispevajo k požarni obremenitvi;
 • ne omogočajo širjenja požara s plameni, ampak le s prenosom toplote;
 • PRIMERI: armiran beton, jeklo, aluminij, opeka, steklo.
 1. b) gorljive gradbene materiale – pretežno vsebujejo ogljik in vodik 
 • nad T vžiga gorijo s plamenom in žarom;
 • omogočajo prenos požara s plameni in različnimi načini prenosa toplote;
 • prispevajo k požarni obremenitvi;
 • delimo jih še po vnetljivosti na:

            – težko vnetljive (ko plane odmaknemo, ugasnejo ali tlijo)

            – normalno vnetljive (po vnetju gorijo naprej)

            – lahko vnetljive (gorijo hitro, jih ni dovoljeno uporabljati za gradnjo)

 • PRIMERI: les, umetne mase-plastika, poliuretan PU.