Omejevanje širjenja požara po zgradbi (VG)

Meje požarnega sektorja projektant požarne varnosti v stavbi ponavadi predvidi na delih stavbe, kjer že zaradi drugih vzrokov (arhitekturnih, geometričnih, gradbenih) obstaja neka sprememba. Primeri so: lom stavbe v L, posamezna nadstropja, prehod med višjim in nižjim delom stavbe ipd. Na slikah lahko vidimo, v kakšni obliki in na katerem mestu mora biti izveden t.i. požarni zid, konstrukcijsko samostojna enota, narejena iz požarno odpornih elementov, da ostane morebitni požar le znotraj enega sektorja.

Požarne zidove brez odprtin ali z ustrezno požarno odpornimi gradbenimi elementi je treba zgraditi tudi takrat, kadar premajhna razdalja med stavbami ne preprečuje prenosa požara iz ene stavbe na drugo.