Požarna odpornost gradbenih elementov (VG)

Požarna odpornost je lastnost gradbenih elementov, da določen čas izpolnjujejo določene osnovne in dodatne kriterije, ki so predvideni za posamezne vrste elementov.

Koliko je nek gradbeni element, narejen iz gradbenega materiala, odporen na požar (požarno odporen), zopet ne moremo ocenjevati »čez palec«, ampak samo z usmerjenimi standardnimi preizkusi posameznih kriterijev požarne odpornosti. 

Osnovni kriteriji požarne odpornosti so:

  • nosilnost R (zelo pomembna za vse nosilne gradbene elemente, npr. stebre, prečne nosilce, plošče, nosilne stene);
    kriterij, izražen v minutah, pove, koliko časa bo element ohranjal funkcijo nazivne nosilnosti ob udeležbi v standardnem požaru in se ne bo zrušil;
  • celovitost E (zelo pomembna za vse ločilne gradbene elemente, npr. stene, vrata, zaporne lopute);
    kriterij, izražen v minutah, pove, koliko časa bo element ohranjal funkcijo nazivne celovitosti ob udeležbi v standardnem požaru in ne bo razpokal;
  • izolativnost I (zelo pomembna za vse ločilne gradbene elemente, npr. stene, vrata, zaporne lopute); kriterij, izražen v minutah, pove, koliko časa bo element ohranjal funkcijo nazivne izolativnosti ob udeležbi v standardnem požaru in požar zaradi prevajanja toplote ne bo prešel na drugo stran.

Poleg osnovnih kriterijev morajo posamezni gradbeni elementi izpolnjevati tudi nekatere dodatne kriterije požarne odpornosti (npr. dimotesnost, odpornost na sežig saj, ipd.).