Primeri uporabe gradbenih elementov (VG)

V nadaljevanju imamo prikazanih nekaj neustreznih in nekaj ustreznih izvedb prehodov električnih instalacij skozi požarni zid, izvedb tehnoloških odprtin npr. za prehod tekočega traku, primer požarnih vrat (požarno odpornega nenosilnega elementa) po požaru, primer ščitenja kovinske konstrukcije s požarno odpornimi ploščami, s čimer se poveča požarna odpornost celotne jeklene konstrukcije, ter primer ščitenja betonske konstrukcije s spuščenim stropom.