Razvrstitev materialov glede odziva na ogenj (VG)

Ker za potrebe dajanja posameznih materialov na trg ne moremo »čez palec« deliti snovi na bolj gorljive, manj gorljive, negorljive ipd., je v Evropi uvedena klasifikacija gradbenih materialov glede odziva na ogenj. Načrtovalec zgradbe na ta način pride do podatka, kateri material je primeren za določen namen. Razvrstitev materialov je narejena na osnovi standardiziranih preizkusov.

V tabeli so podane predpisane lastnosti posameznih evrorazredov, poleg pa primeri proizvodov, ki so na voljo na trgu in spadajo v določen razred.

evrorazred lastnosti primeri proizvodov
A1 Negorljiv gradbeni material, ki v nobenem primeru ne prispeva k razvoju požara. beton, opeka, steklo, keramika, jeklo, večina proizvodov iz kamenih ali steklenih vlaken
A2 Negorljiv gradbeni material, ki zanemarljivo malo prispeva k razvoju požara, ni gorenja s plamenom, nizka kalorična vrednost. mavčno kartonske plošče, cementno vlaknene plošče, sendvič plošče z mineralno volno
B Težko gorljivi gradbeni material, ki zelo malo prispeva k razvoju požara; zanj je značilna nizka kalorična vrednost in sproščanje toplote, plamen se ne širi, zelo majhno sproščanje dima. barvane mavčno kartonske plošče, nekatere lesocementne plošče, nekatere lesene plošče s protipožarnimi sredstvi
C Težko gorljiv gradbeni material, ki malo prispeva k razvoju požara, zanj je značilno zelo počasno širjenje plamena. Gradbeni material se težko vžge. majhno sproščanje dima. fenolna pena z Al folijo, poliizocianuratna pena z Al folijo, večina lesenih plošč z zaviralci gorenja, sendvič plošče s PUR
D Normalno gorljiv gradbeni material, katerih prispevek k požaru je še sprejemljiv. Za ta gradbeni materiali je značilno omejeno širjenje plamena in sproščanje toplote. ekstrudiran polistiren – EPS (stirodur), večina vrst lesa in lesenih proizvodov, sendvič plošče z EPS
E Normalno gorljiv gradbeni material, katerega odziv na ogenj je še sprejemljiv.

Gradbeni material se sicer lahko vžge že s plamenom vžigalnika, vendar gorenje ni intenzivno.

mehka lesno vlaknena plošča, PUR pena z laminatom
F Ni zahtev, ne sme pa se uporabljati kot požaru izpostavljen gradbeni material. ekspandiran polistiren (stiropor), material, ki ne dosega razreda E, ali material, ki ni bil preizkušen

Nekateri materiali se v gradbeništvu pojavljajo pogosteje; obravnavani so v nadaljevanju.