Evakuacija (VG)

Evakuacija je organiziran umik ljudi, živali in premoženja iz objekta ali območja, ki je ogroženo zaradi požara ali druge nevarnosti. Izvaja se po v naprej izdelanih načrtih, ki morajo biti preverjeni in preizkušeni.

Evakuacija uporabnikov objekta mora biti ob prihodu gasilcev že zaključena oz. v zaključni fazi. Gasilci ne izvajamo evakuacije, ampak morajo za to poskrbeti uporabniki zgradbe z opredelitvijo v požarnem načrtu ter teoretičnem in praktičnem usposabljanju za evakuacijo. Ob prihodu na mesto dogajanja lahko gasilci izvajajo le še nujno reševanje tistih, ki se zaradi različnih razlogov niso mogli pravočasno evakuirati na predvideno zbirno mesto.

Evakuacijske poti v zgradbi morajo zagotoviti:

  • uporabnikom varen umik in možnost, da dosežejo varno mesto v zgradbi ali izven zgradbe, ne da bi jim učinki požara ali druge nevarnosti preprečevali umik;
  • gasilcem in reševalnim ekipam, da začnejo z iskanjem in reševanjem uporabnikov stavbe med požarom ali drugih nevarnosti.