Izvlečki in navodila (VG)

Izvlečki požarnega reda so specifična navodila glede preventivnih in operativnih ukrepov v primeru požara. V njih se podrobno opredeli vse tisto z vidika varstva pred požarom, kar velja za posamezno zgradbo, nadstropje, predel zgradbe ali podobno zaključeno celoto. V njih se opredeli organizacijo, preventivne ter operativne ukrepe VPP. Izvlečki požarnega reda morajo biti izobešeni na vidnem mestu v predelu zgradbe, za katerega so namenjeni.

Navodila za posamezne skupine zaposlenih so specifična navodila za posamezna delovna mesta, ki imajo ključne naloge npr. v primeru gašenja požara, izvajanja evakuacije, pomoči pri zagotavljanju reda, izvajanja specifičnih ukrepov. Posameznik iz teh skupin mora biti s takšnimi navodili še posebej seznanjen.