Načrt evakuacije (VG)

Načrt evakuacije je grafični prikaz razporeditve prostorov in lege požarnovarnostne opreme.

Z načrtom se lahko uporabniki in pa odgovorne osebe za izvajanje evakuacije orientirajo in se na podlagi tega evakuirajo oz. pomagajo pri evakuaciji.

Načrt evakuacije je obvezen za vse objekte oz. prostore, kjer se zbira večje število ljudi oz. se predvideva, da ljudje ne poznajo objekta in za uspešno evakuacijo potrebujejo grafični prikaz evakuacijske poti in zbirnega mesta.