Postopki evakuacije (VG)

Glede na koncept izvedbe evakuacijskih poti (vertikalne in horizontalne) mora biti izveden tudi koncept evakuacije, organizacijskega ukrepa VPP. 

Pri konceptu vertikalne evakuacije se stremi k temu, da se uporabniki zgradbe čim prej umaknejo v vertikalni smeri navzdol in na prosto, ven iz ogrožene zgradbe. Ta koncept prevladuje pri večini zgradb, kjer uporabniki nimajo težav z lastno mobilnostjo.

Pri konceptu horizontalne evakuacije se stremi k temu, da se uporabniki zgradbe sami ali s pomočjo spremljevalcev najprej umikajo horizontalno iz enega v drug požarni sektor, nato pa po potrebi skozi daljše časovno obdobje v vertikalni smeri, če obstaja potreba oz. požara ni možno hitro pogasiti.