Požarna in gasilska straža (VG)

Požarna straža je organizacijski ukrep varstva pred požarom, ki je po zakonodaji potreben v naslednjih situacijah:

  • ko se pretaka večja količina plina ali lahko vnetljivih tekočin;
  • kadar se izvajajo vroča dela na požarno ogroženem mestu;
  • na javni prireditvi, kjer obstaja možnost nastanka požara;
  • v primeru povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju.

Glavni namen je preprečevanje nastanka požara in odstranjevanja vseh potencialnih požarnih tveganj, ob morebitnem nastanku požara pa mora biti požarna straža sposobna požar tudi pogasiti oz. ustrezno drugače ukrepati.

Gasilska straža je operativni ukrep, ko gasilci po gašenju požara počakajo, da se razmere na požarišču umirijo. Med tem se preprečuje nastanek novih žarišč oz. ponovni razvoj požara.