Požarni načrt (VG)

Požarni načrt je grafični prikaz ureditve in delov zgradbe z označenimi nevarnostmi ter napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito. Namenjen je gasilcem in reševalcem. Izdelati ga morajo lastniki oz. uporabniki bolj požarno bolj ogroženih objektov.

Požarni načrt mora prikazati objekt v prostoru (t.i makrolokacija) in požarnovarnostno ureditev v njem (t.i. mikrolokacija) po posameznih etažah.

Iz požarnega načrta morajo biti razvidne specifične nevarnosti in geometrijske značilnosti, ki so prisotne v zgradbi. S tem si lahko vodja intervencije na takšni zgradbi zelo pomaga pri načrtovanju operativnih ukrepov, vodenju intervencije ter nadzoru nad situacijo.