Požarni red (VG)

Požarni red je interni akt posamezne organizacije, ki predpisuje konkretne ukrepe varstva pred požarom.

Požarni red mora vsebovati:

  • organizacijo varstva pred požarom (npr. odgovorne osebe, sistem organiziranja);
  • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo razmere ter ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo; predvideno mora biti tudi število uporabnikov prostorov (kaj vse se sme delati in kaj ne, da ne pride do nastanka požara);
  • navodila za ravnanje v primeru požara (ukrepe, ki jih je potrebno izvajati v primeru požara);
  • vrste in način usposabljanja, predvsem zaposlenih oz. stalnih uporabnikov objekta.

Zakonodajalec je s pravilnikom določil način izdelave in predvideno vsebino, na posameznem lastniku ali uporabniku objekta (oz. njegovi pooblaščeni osebi) pa je, da vsebino prilagodi specifičnim lastnostim zgradbe ter zahtevanim ukrepom.