Trikotnik gašenja (VG)

Gašenje požara predstavlja odstranjevanje enega ali več pogojev za gorenje:

  • odvzamemo lahko gorljivo snov, npr. zapremo plinsko požarno pipo in preprečimo dotok novega plina – ODSTRANJEVANJE GORLJIVE SNOVI;
  • lokalno lahko znižamo % kisika v ozračju in sicer z dodajanjem inertnega plina, npr. ogljikovega dioksida – DUŠENJE;
  • odvzamemo lahko toploto, ki je potrebna za nadaljevanje procesa gorenja, za neposredno nadaljnje segrevanje bližnjih gorljivih snovi; to najbolje dosežemo z vodo, ki potrebuje precej energije za uparjanje – OHLAJEVANJE;
  • s posebnimi snovmi (antikatalizatorji, npr. gasilni prah in nadomestki halonov) lahko preprečujemo nadaljnje spajanje gorljive snovi in kisika, preprečuje se nadaljnji potek kemijske reakcije.