Trikotnik gorenja (VG)

Ker so osnovni pogoji za gorenje trije, rečemo tudi, da je pri gorenju vzpostavljen t.i. trikotnik gorenja; potrebni so gorljiva snov, kisik in vir vžiga za premagovanje začetne potrebne energije, čemur pod določenimi pogoji sledi eksotermna reakcija gorenja. Osnovni trije pogoji sami po sebi še niso dovolj, potrebno je tudi ustrezno razmerje med gorljivo snovjo in kisikom.

To si najlažje ponazorimo s % gorljivega plina v zraku; plina je lahko premalo (pod SEM), ravno prav (med SEM in ZEM) ali preveč (nad ZEM), energija vžiga pa mora biti vsaj minimalna.