Viri vžiga (VG)

Vir vžiga predstavlja prisotnost energije v določeni obliki:

  • toplotna energija (npr. uporaba oprtega ognja)
  • električna energija (npr. nastanek isker ob stiku faznega in ničelnega vodnika)
  • mehanska energija (npr. iskrenje zaradi obdelave kovine z brusilko)
  • kemična energija (npr. reakcija malo vode z veliko kisline)
  • biološka energija (npr. mikrobiološko delovanje v senu)

Vir vžiga se lahko izmeri, saj ima določeno energijo, izraženo v Joulih (J). Vedno je potrebna neka minimalna energija za začetek kemijske reakcije gorenja.