Vzroki požarov (VG)

Vzroki za nastanek požarov niso energijske vrednosti, ampak splet določenih okoliščin in dejstev, nujno prisotno dejstvo pa je tudi prisotnost vira vžiga v določeni energijski obliki. 

V nadaljevanju je podanih nekaj pogostejših vzrokov za nastanek požara:

  • človeška nepazljivost, malomarnost ali namerni požigi (npr. zaradi bolezni, materialne koristi, zakrivanja sledi,…);
  • vroča dela na neustreznih mestih brez požarne straže (npr. uporaba odprtega plamena, varjenje, brušenje,…) – zelo pogost vzrok požara v industriji;
  • naravni pojavi (npr. strela, potres, veter, vulkan,…)
  • električna energija (npr. neustrezna uporaba naprav, kratek stik, preobremenitve, dotrajanost el. napeljave, razelektritev nakopičene statične elektrine,…)
  • gradbene pomanjkljivosti (npr. dotrajanost posameznih delov zgradbe ali naprave, neustrezno vzdrževanje strojev in naprav, nenamenska uporaba objektov,…)