Specifični ukrepi v dejavnostih (VG)

V okviru praktičnega dela predmeta Požarna preventiva je potrebno najprej obdelati določene v nadaljevanju opisane dejavnosti, ki se pojavljajo skoraj v vsakem večjem kraju, nato pa je zelo priporočljivo, če si vzamemo kakšno uro časa in specifične nevarnosti ter specifične ukrepe pogledamo še na zgradbah v požarnem rajonu gasilskega društva.