Požarna varnost v avtomobilskih delavnicah (VG)

  • če so večji prostori, mora biti razdeljeni na požarne sektorje (posebno ličarski del z lakirnimi kabinami),;
  • posebno previdni moramo biti pri vročih delih (varjenje, gretje), predvsem pri varjenju rezervoarjev za gorivo – izpust goriva, napolnitev z vodo;
  • potrebno je redno odstranjevanje ostankov goriva in maziva;
  • mastne krpe hraniti v posebnih kovinskih posodah;
  • vsi zaposleni morajo upoštevati varnostne predpise in požarni red, na razpolago pa mora biti dovolj primernega gasila (predvsem gasilniki);
  • posebna previdnost pri delu z lahko vnetljivimi tekočinami (pranje,….), saj nastajajo Ex cone v neustreznih prostorih – zato obstajajo posebne priprave za pranje in razmaščevanje brez nastajanja vnetljivih hlapov;
  • izvedeno javljanje požara – temperaturni javljalniki, saj je za dimne preveč motečih elementov
  • izvajanje ščitenja gorljivih delov avtomobila z raznimi negorljivimi prti in zaščitnimi zasloni.