Požarna varnost v lesni industriji (VG)

Delo z lesom zahteva posebne varnostne ukrepe zaradi:

 • energetske vrednosti lesa
 • tehnologije predelave in obdelave lesa (žaganje, brušenje, mletje itd.),
 • površinske obdelave z laki,
 • transporta lesnih delcev in prahu,
 • skladiščenje lesa, končnih izdelkov itd.

Možne nevarnosti in določeni ukrepi:

 • vžig gorljivega materiala – ukrepi preprečevanja vstopa virov vžiga, ustreznost rezil;
 • eksplozija lesnega prahu – ukrepi protieksplozijske zaščite (eksplozijske membrane);
 • skladiščenje lesnih odpadkov, lokacije;
 • skladiščenje izdelkov;
 • oddušne eksplozijske odprtine;
 • pnevmatski transportni sistem – najbolj pogosta lokacija gorenja, naprava za gašenje;
 • nevarnosti pri brizganju barv in lakov – lakirnice in varnostni ukrepi.