Cilji požarne preventive (VG)

Cilj požarne preventive je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja. Predvsem varovanje človeških življenj je najpomembnejša naloga požarne preventive. Tudi država s svojimi zakoni in podzakonskimi akti ščiti predvsem človeško življenje, za zgradbe, kjer se zbira večje število ljudi, veljajo strožja merila. Cilj je tudi varovanje premoženja in okolja, vendar gre v teh primerih bolj za to, da država predpisuje minimalne ukrepe, ukrepi višjega reda pa morajo izhajati iz odnosa lastnik premoženja : zavarovalnica. lastnik je odgovoren za svoje premoženje, zato mora z vlaganje v požarno preventivne ukrepe tudi doseči nivo, da v čim večji meri zmanjša možnost, da bi izgubil svoje premoženje zaradi požara.