Področje požarne preventive (VG)

Področje požarne preventive torej zajema tako ukrepe, ki se izvajajo preventivno pred požarom kot tudi ukrepe, ki se izvajajo oz. igrajo ključno vlogo po nastanku požara. Med prve tako npr. spadajo: preprečevanje nastanka vira vžiga, odstranjevanje gorljive snovi, inertizacija delovnih procesov in podobno. Med druge pa spadajo npr. evakuacija ljudi v primeru širjenja požara, usposobljenost oseb za gašenje začetnega požara, pripravljeni gasilniki za začetno gašenje, samodejno gašenje z avtomatskimi napravami za gašenje in podobno. Vidimo torej, da ukrepi požarne preventive daleč presegajo le tiste vrste ukrepov, ki preprečujejo nastanek požara, ampak so pomembni tudi za njegovo omejevanje in gašenje. Ker so ukrepi prepleteni povezani tudi z gasilskimi ukrepi, je poznavanje ukrepov požarne preventive ključnega pomena za ustrezno ukrepanje gasilca.