Temeljna zakonodaja (VG)

Temeljno zakonodajo na področju varstva pred požarom predstavljajo naslednji 4 zakoni in na njihovi osnovi izdani podzakonski akti:

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
  Obravnava vse oblike naravnih in drugih nesreč ter preventivne ukrepe.
 • Zakon o varstvu pred požarom
  Obravnava požar kot zelo pogosto nesrečo ter preventivne ukrepe, ki jih je potrebno izvajati, da do požara ne pride.
 • Zakon o gasilstvu
  Obravnava organiziranost institucij,  ki skrbijo tako za operativne kot tudi preventivne ukrepe.
 • Zakon o graditvi objektov
  Med drugim obravnava varstvo pred požarom kot eno bistvenih zahtev za varnost bivanja v stavbah; uvaja tudi tehnično smernico Požarna varnost v stavbah, ki predstavlja osnovo načrtovanja požarne varnosti v novih zgradbah.