Osnovni elementi aktivne požarne zaščite (VG)

Aktivna požarna zaščita (APZ) je zaščita, ki v določeni meri deluje samodejno, torej gre za naprave, ki v primeru požara delujejo samodejno in to aktivno (javljanje požara, gašenje požara, odvod dima in toplote). Pasivna požarna zaščita pa le čaka in s svojimi lastnostmi (težko gorljiv material, požarno odporni elementi) le preprečuje širjenje že prisotnega požara.

Srce APZ predstavlja požarna centrala, naprava, ki sprejema signale s posameznih javljalnikov in na podlagi programa aktivira in nadzira delovanje posameznih naprav, ki aktivno posegajo v nadaljnje procese.

Centrala dobi signal od avtomatskega javljalnika požara, ko le ta spremeni nastajanje dima, toplote ali plamena v električni signal, ki potuje po žici do centrale, hkrati pa le ta skrbi za oskrbo javljalnika z energijo. Centrala pa lahko prejme signal tudi od ročnega javljalnika požara, ki pa ga mora aktivirati človek, ki opazi požar.

Po prejetem signalu na požarno centralo je možna določena zakasnitev, da odgovorna oseba pregleda, kaj se dogaja v določenem prostoru. V primeru resničnega požara centrala nadalje krmili različne sisteme APZ, ki so lahko vgrajeni v stavbo in jih je predvidel projektant požarne varnosti:

  • sprožitev požarnega alarma v ogroženi zgradbi, ki uporabnikom nakazuje začetek evakuacije;
  • sprožitev avtomatske naprave za gašenje razen sprinkler sistema;
  • zagon naprav za naravni ali mehanski odvod dima in toplote;
  • zapiranje požarnih vrat, loput in prehodov tehnoloških tekočih trakov (sektorizacija);
  • drugačen način delovanja sistema prezračevanja in klimatizacije.

Nadalje je možen prenos signala v varnostno-nadzorne centre ali gasilske enote (industrijske, teritorialne).