Sistemi za gašenje s peno (VG)

Sistemi za gašenje s peno so najpogostejši v proizvodnji in skladišču lahko vnetljivih tekočin (barv in lakov). Penilo se meša z vodo na mestu dogajanja, zrak pa se meša neposredno na generatorju, podobno kot pri ročnikih za srednjo peno ali generatorjih lahke pene.

Sistemi delujejo s specializiranimi penili in sicer s sistemom zapolnitve prostora.