fbpx

Sistemi za gašenje s plinskimi gasili (VG)

Gašenje s plinskimi deluje na principu polne zapolnitve prostora (zmanjšanje % kisika) ali lokalno v okviru enega tehnološkega postroja. Včasih se je v ta namen uporabljajo predvsem ogljikov dioksid (obvezno za vse lakirne kabine in lakirne postroje), danes pa to gasilno sredstvo zamenjuje predvsem Inergen kot inertni plin (računalniški prostori).

Sistem javljanja zazna požar, pošlje požarni alarm požarni centrali, ta da signal za odpiranje elektromagnetnega ventila, ki zapira izhod plina iz prve jeklenke. Pretok plina iz te jeklenke odpira naslednje jeklenke in plin se po cevovodu transportira do šob v prostoru. Učinek gašenja je dosežen, če so zaprti vsi dovodi in odvodi zraka.