Sistemi za odvod dima in toplote (VG)

Če se iz prostora odvajata vroč dim in toplota, ne more priti do požarnega preskoka, saj prostor ni zaprt in ne more igrati ključne vloge pri razvoju požara.

Za pritlične prostore je primeren sistem naravnega odvoda dima in toplote, kjer produkta gorenja izhajata skozi lopute v stropu, kar preprečuje prehod požara v požarni preskok, ostaja lokalno omejen na določene osnovne predmete.

Podobno je pri odvodu dima in toplote npr. iz podzemne garaže, vendar pa mora biti odvod speljan preko več nadstropij na plano (sistem dimnika). Za ustrezen odvod skrbijo posebni ventilatorji, pri teh sistemih pa je vedno potrebno skrbeti za dovod svežega zraka, podobno kot pri operativnem nadtlačnem ali podtlačnem prezračevanju.