Vrste avtomatskih javljalnikov (VG)

Pri standardnem razvoju požara v prostoru se pri večini snovi najprej razvija dim (tlenje, nepopolno gorenje), ki ga dobro zaznava optični dimni javljalnik. Ionizacijski javljalnik je zaradi vira radioaktivnega sevanja prešel iz uporabe. Nadalje nekatere snovi zelo intenzivno zgorevajo s plamenom (npr. vnetljive tekočine), za kar je primeren plamenski javljalnik. Temperaturni je relativno počasen, saj mora biti na mestu javljalnika dosežena temperatura preko 60ºC, kar je lahko že faza razvijajočega požara.

Prej ko je požar javljen, prej lahko odgovorna oseba ukrepa in gasi začetni požar. Pri kasnejših zaznavah in še kasnejšem odzivu ponavadi ne moremo več ukrepati z napravami za gašenje začetnih požarov.