Predmet zajema 4 ure teorije.

Teoretična predavanja:

  • Načrtovanje požarne varnosti v objektih
  • Ocenjevanje požarnih tveganj in nevarnosti v naravnem okolju
  • Ocenjevanje požarnih tveganj in nevarnosti v objektih