Tečaj za gasilca pripravnika

3 šolske ure teorije

Osnovni predpisi ureditve požarnega varstva
 Zakon o varstvu pred požarom
Organizacijski ukrepi varstva pred požarom
 Požarni red
 Požarni načrt
 Načrt evakuacije
 Požarna straža
Osnove gorenja in gašenja

2 šolski uri praktičnih vaj

Gašenje začetnih požarov