Tečaj za gasilca pripravnika

7 šolskih ur teorije

Vloga in organiziranost prve pomoči in nujne medicinske pomoči
• Pomen in naloge prve pomoči
• Razlika med prvo in nujno medicinsko pomočjo
• Organizacija nujne medicinske pomoči v Sloveniji
Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči
• Pomen zgodnjega nudenja prve pomoči in veriga preživetja ter vloga gasilca pri tem
• Klic na 112
• Pravilen pristop na kraj intervencije z gledišča nudenja prve pomoči
• Pet neposrednih nevarnosti za življenje
• Osnovne življenjske funkcije
• Osnovni položaji ter pravilen prenos naglo obolelih / poškodovanih
• Intervencije pri večjem številu naglo obolelih / poškodovanih
• Oprema za nudenje prve pomoči
• Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED)
• Tujki v dihalih
• Šok
• Nezavest
• Najpogostejša nagla obolenja
• Zastrupitve
• Rane
• Zlomi, zvini in izpahi
• Poškodbe hrbtenice
• Opekline
• Pregrevanje telesa
• Podhladitev telesa
• Reševanje utopljenca

3 šolske ure praktičnih vaj

Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja
Pravilni položaji ter pravilen prenos naglo obolelih / poškodovanih
Zaustavljanje krvavitev (pritisk področne arterije ob kost, kompresijska preveza, neposreden
pritisk na poškodovano žilo, Esmarchova preveza)