Tečaj za operativnega gasilca

1 šolska ura teorije

Sistem delovanja radijskih zvez
Ročne radijske postaje – sistem ZARE
Pravilna drža ročne radijske postaje
Pravila sporočanja med dvema radijskima postajama
Sprejemanje povelj preko radijske postaje
Sistem tihega alarmiranja

1 šolska ura praktičnih vaj

Rokovanje z ročno radijsko postajo
Sprejem in oddaja sporočil
Prebiranje sporočila na pozivniku