Predmet zajema 2 uri teorije in 2 uri praktičnih vaj.

Teoretična predavanja:

 • Sistem radijskih zvez ZIR
  – ZARE, ZARE+ in DMR
  – Sistem tihega alarmiranja (podsistem ZARE)
 • Delo z radijsko postajo in omejitve
  – Vpliv lokalnega okolja na zvezo med dvema radijskima postajama
  – Vrste radijskih postaj
 • Prenos sporočil s pomočjo radijske postaje ZARE, ZARE+ in DMR
  – RECO
  – Vzpostavitev zveze
  – Prenos sporočil preko radijske zveze
 • Vzdrževanje radijskih postaj
  – Akumulatorji/polnilci
  – Čiščenje in redno vzdrževanje radijske postaje

Praktične vaje:

 • Rokovanje z ročno in mobilno radijsko postajo
 • Vzpostavitev zveze
 • Uporaba tablice črkovanja