Predmet zajema 1 uro teorije in 3 ure praktičnih vaj.

Teoretična predavanja

 • Vaje z enoto /oddelkom
  • osnovna ureditev enote
  • zborne ureditve enote
  • osnovna zborna ureditev (dvovrstna)
  • ravnanje enote
  • obračanje enote na mestu
  • pozdravljanje enote
  • premikanje enote
  • zavijanje enote
  • mesto izdajanja povelja
  • poročanje
  • sodelovanje na gasilskih prireditvah, svečanostih, žalovanjih in tekmovanjih

Praktične vaje

 • Vaje za vod
  • zborne ureditve voda
  • razvrščanje v četverostop
  • ešalon
 • Vaje za četo
  • zborne ureditve čete
  • črta kolon vodov
  • kolona po štiri
  • ešalon