Vaje za posameznika (OG vaje)

 Drža »mirno«
 Drža »na mestu odmor«
 Drža »prosto«
 Premikanje
 Obračanje
 Pozdravljanje