Predmet zajema 1 uro teorije in 3 ure praktičnih vaj.

Teoretična predavanja:

 • Poveljevanje gasilski skupini – enovrstno razvrščanje
  – Ureditev skupine (kolona in vrsta)
  – Mesto poveljevanja
  – Poročanje nadrejenemu
 • Povelja za ureditev, premik, zasuk, razpustitev skupine, mimohod in pozdrav
  – Ravnanje skupine
  – Zasuk skupine na mestu
  – Pozdravljanje skupine
  – Premikanje skupine
  – Zavijanje skupine
 • Sodelovanje na gasilskih prireditvah, svečanostih in žalovanjih
  – Gasilska straža
  – Nošenje prapora in zastav

Praktične vaje:

 • Poveljevanje gasilski skupini – enovrstno razvrščanje
  – Poveljevanje za zbor skupine
  – Ureditev skupine
  – Zasuk skupine
  – Pozdravljanje skupine
  – Premikanje skupine
  – Zavijanje skupine
  – Na mestu odmor
  – Razpustitev skupine
 • Sodelovanje na gasilskih prireditvah, svečanostih in žalovanjih
  – Gasilska straža
  – Nošenje prapora, zastave