Predmet zajema 3 ure teorije in 2 uri praktičnih vaj.

Teoretična predavanja:

Povelja in zborne ureditve, razvrstitve enot v četi, bataljonu in brigadi, sodelovanje pri vajah o
razvrščanju, protokol gasilskih prireditev in svečanosti, žalovanj, gasilskih tekmovanj, načrtovanje
in izvedba parade

Praktične vaje:

  • Vaje za četo
  • Zborne ureditve čete
  • Črta vodnih kolon
  • Kolona po štiri
  • Mesto izdajanja povelja
  • Poročanje
  • Ešalon
  • Vaje za bataljon in brigado
  • Zborne ureditve čete, bataljona in brigade